Vores arbejdsområder i overblikket

Vi yder rådgivning og bistand indenfor de fleste retsområder både til private og til virksomheder. Den efterfølgende liste skal give et overblik over De arbejdsområder, som vi har omfattende erfaring med:

 • Almindelig civilret
 • Ansættelsesret
 • Arbejdsret
 • Betalingsstandsning
 • Dødsbobehandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervslejeret
 • Forhandling og oprettelse af kontrakter af enhver art
 • Forsikringsret
 • Forældremyndighedssager
 • Handelsret
 • Hushandler
 • Inkasso
 • International Privatret
 • Konkurser
 • Lejesager
 • Notar
 • Overdragelse af ejendomme
 • Personskadesager
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Selskabsret
 • Skilsmissesager
 • Speditions- og Transportret
 • Strafferet
 • Testamenter
 • Tvangsauktioner og tvangsfuldbyrdelseret
 • FN-Købeloven
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Overdragelse af ejendomme
 • Ægtepagter
 • Retssager